Політика конфіденційності

1. ТОВ «ДИВОТЕК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42392602, АТ «Таскомбанк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443 (далі – Постачальники), у процесі використання мобільного застосунку sportbank: твій онлайн банк (далі – Мобільний застосунок) можуть запросити дані Клієнта та/або доступи до мобільного пристрою Клієнта з наступною метою:

Дані та/або доступ Мета отримання
Інформація про застосунок і його роботу Для доступу до журналів помилок, діагностики, інших даних про роботу застосунку.
Full network access «Повний доступ до мережі» Отримання доступу до мережі Інтернет, до якої підключено пристрій в момент користування Мобільним застосунком для надсилання сповіщень.
Використання камери мобільного пристрою Клієнта Фотографування ідентифікаційних документів, що подаються для відкриття банківського рахунку. Активація сканера QR-коду для безпомилкового отримання реквізитів операції переказу коштів.
Доступ до всіх пакетів Для пошуку інформації про успішне встановлення державної програми «Дія», що є необхідною умовою при онлайн відкритті банківського рахунку.
Інформація про фізичну активність (не включаючи біометричні дані та дані, що стосуються здоров’я) Постачальник отримує дані про фізичну активність Клієнта для надання Клієнту персональних пропозицій, бонусів та/або інших привілей чи переваг при користуванні банківськими продуктами та Мобільним застосунком залежно від ведення фізичної активності і здорового способу життя.

2. У деяких випадках Клієнт повинен підтвердити надання Постачальнику доступу до тієї чи іншої інформації та/або даних через діалогове вікно. Натискання Клієнтом кнопки, яка підтверджує згоду Клієнта надати відповідний доступ у діалоговому вікні, є дозволом та згодою Клієнта на:

1) надання доступу до інформації та/або даних, що запитується;

2) обробку його персональних даних, отриманих ним у процесі використання Клієнтом Мобільного застосунку;

3) надання права обробляти, збирати, адаптувати та використовувати отримані від Клієнта дані, у тому числі персональні дані з метою, надання послуг через Мобільний застосунок (далі – Мета), та з метою виконання укладених з Клієнтом договорів, відповідно до положень законодавства України, в тому числі Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про захист персональних даних», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»;

4) надання права передавати дані, у тому числі персональні дані та інформацію, отримані від Клієнта, третім особам у межах Мети.

5) підключення (доступ) Мобільного застосунку до Google Фітнесу, Health Connect, HealthKit для отримання, аналітики та використання зібраних ними даних.

3. Натискання Клієнтом у діалоговому вікні кнопки, яка підтверджує відповідне ознайомлення Клієнта, Клієнт підтверджує, що ознайомлений із правами суб'єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

4. Дані Клієнта є банківською таємницею та їх обробка, зберігання, захист здійснюється у відповідності до вимог, передбачених банківським законодавством України.

5. Дані Клієнта, згоду на доступ до яких він надав, здійснюється протягом строків, передбачених законодавством України. Клієнт може ініціювати видалення своїх даних шляхом закриття банківського рахунку. Дані Клієнта будуть видалені/знищені після спливу строків зберігання документів про ділові відносини із Клієнтом, встановлених законодавством України.

6. Постачальник може передавати інформацію отриману від Клієнта в межах надання послуг або здійснення іншої статутної діяльності третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими послугами та іншої статутної діяльності. Поширення Постачальником персональних даних без згоди Клієнта дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.